Kravspecifikation

Når vi skal udvikle til dig som kunder, vil vi gerne have en kravspecifikation. En kravspecifikation skal indeholde hvad du som kunde forventer af systemet. Dette er med til at hjælpe udvikleren til at sætte sig ind, hvad du gerne vil have. Ligeledes er det mindsker det risikoen for fejlende projekt.

Jo mere detaljeret en kravspecifikation, jo bedre kan vi opfylde dine ønsker fra en start af. Kravspecifikationen er et værktøj, som skal danne rammen for det arbejde der ligge forud.

Det er vigtigt at pointere, at en kravspecifikation ikke er endegyldig. Opstår der nødvendigheden af at ændre på kravene, så er man velkommen til det.